In de maand november staan we extra stil bij mensen die ons zijn ontvallen. Afgelopen woensdag was het 1 november, Aller Heiligen en meteen daarop volgend de tweede november, Aller Zielen. Ieder heeft zijn eigen verlies, lang of kort geleden. De afgelegde tijd doet er...

Lees meer