Tijdens de bijeenkomsten van de basiscatechese zijn we bezig geweest met het oude testament. We lazen met elkaar uit de Bijbel over de schepping, over Noach, Abraham en Jozef en nu zijn we bezig met de tien geboden. Voor de komende weken staan nog meer bekende en minder bekende verhalen op het programma. We proberen met elkaar te begrijpen wat we lezen en wat deze verhalen voor ons kunnen betekenen.
Heb je ook zin om te komen? Alle kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool zijn welkom. We komen op woensdagavond van
19.00 tot 19.45 uur bij elkaar in een zaaltje bij de kerk.
We sluiten het seizoen af met een uitje op zaterdag 8 april. Houden jullie deze zaterdag vast vrij?

Tot woensdag; Lies Aantjes, tel. 0348-553966

Basiscatechese

Voor tieners uit de groepen 7 en 8 van de basisschool wordt er basiscatechese gegeven op woensdagavond van 19.00 – 19.45 uur. Zit jij in groep 7 of 8? Dan ben je welkom om mee te doen!

Wij gebruiken als lesmateriaal ‘Basics van JOP’ en volgen daarin de thema’s. Dat kan gaan over de kerk; wat vind je in en om de kerk, welke liturgische kleuren zien we in de kerk? Maar bijvoorbeeld ook de gebruiken bij het Avondmaal en waarom doen we dat, welke betekenis heeft het eigenlijk? We gebruiken hierbij ook vaak de Bijbel en maken de kinderen wegwijs in het gebruiken ervan.

Als afsluiting van het seizoen hebben we een uitje met de hele groep. De kinderen die in groep 8 zitten gaan dan door naar Rock Solid.