Collecte


Zondag 22 april Collecte Werelddiaconaat: GZB; Colombia – Opvang kinderen in kansarme wijk.
Duizenden kinderen groeien op in grote armoede of leven zelfs op straat. De Presbyteriaanse Kerk van Colombia, waarmee de GZB (Gereformeerde Zendingsbond) al jarenlang een goede relatie heeft, trekt zich het lot van deze kinderen aan. De kinderen komen vaak uit gebroken gezinnen en hebben nogal eens te maken met geweld en verslaving.  In twee achterstandswijken in de hoofdstad Bogotá heeft de kerk opvang geregeld voor kinderen die opgroeien in armoede en slechte sociale omstandigheden.
De kinderen genieten van de verschillende activiteiten, maar misschien wel net zo belangrijk: ze komen op een plek waar ze liefde en aandacht krijgen en waar ze zichzelf mogen zijn. Een plek waar ze het evangelie horen en waar Gods liefde wordt gedeeld.


Zondag 29 april Collecte Diaconie


Hieronder een stukje voor aanstaande zondag 25 maart)

Spaardoosjes kindernevendienst
Op zondag 18 februari (1e zondag 40dagentijd) hebben de kinderen tijdens de kindernevendienst een spaardoosje meegekregen. We sparen voor het 40dagentijd-project van Kerk in Actie: ‘Onvoorwaardelijke liefde’.
Vandaag (Palmpasen) mag het doosje (gevuld) ingeleverd worden bij de kindernevendienst.
Ben je je doosje vergeten, dan mag je het volgende week zondag (1e Paasdag) nog inleveren bij de Kindernevendienst 😊.