Collecte

1 nov. Collecte: Diaconie Dankstond – Dorcas Voedselactie.
Weten wat je morgen eet. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Dit is wel anders voor veel mensen in Oost-Europa en Afrika. Bijvoorbeeld voor de Albanese Zamir en zijn familie. Elke twee maanden krijgen zij een voedselpakket en dat is een welkom cadeau in hun moeilijke omstandigheden. Dankzij de hulp heeft het gezin de zekerheid van een goede maaltijd.
Tijdens de Dorcas Voedselactie wordt niet alleen voedsel ingezameld, maar ook geld. Dit geld zet Dorcas zó in dat mensen dankzij vaktrainingen en microkredieten voortaan hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo zorgt de Dorcas Voedselactie voor voedsel voor nu en voedselzekerheid voor later. De Dorcas Voedselactie wordt dit jaar gehouden van 29 oktober tot en met 5 november.


5 nov. Collecte: Diaconie Dankstond – Dorcas Voedselactie.
Weten wat je morgen eet. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Dit is wel anders voor veel mensen in Oost-Europa en Afrika. Bijvoorbeeld voor de Albanese Zamir en zijn familie. Elke twee maanden krijgen zij een voedselpakket en dat is een welkom cadeau in hun moeilijke omstandigheden. Dankzij de hulp heeft het gezin de zekerheid van een goede maaltijd.
Tijdens de Dorcas Voedselactie wordt niet alleen voedsel ingezameld, maar ook geld. Dit geld zet Dorcas zó in dat mensen dankzij vaktrainingen en microkredieten voortaan hun eigen inkomen kunnen verdienen. Zo zorgt de Dorcas Voedselactie voor voedsel voor nu en voedselzekerheid voor later. De Dorcas Voedselactie wordt dit jaar gehouden van 29 oktober tot en met 5 november.


12 nov. Collecte: Diaconie Heilig Avondmaal – Noodhulp overstromingen Nepal en Bangladesh
Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Door onder meer modderstromen zijn er minstens 1200 doden. ICCO en Kerk in Actie bieden samen met lokale organisaties noodhulp: voedsel en schoon drinkwater.
Pepijn Trapman die namens Kerk in Actie en ICCO als regiomanager in het gebied actief is vertelt over de huidige situatie: “We kunnen nog niet iedereen bereiken, maar wel heel veel mensen. Door onze permanente hulp in Nepal en Bangladesh weten we de routes goed te vinden en hebben we al vele noodhulppakketten uit kunnen delen. De hulp richt zich nu echt op het bieden van voedsel en veilig drinkwater. Waar het kan zorgen we ook voor onderdak, maar gezien de grootte van de ramp is dat heel lastig.”
Steun deze Noodhulp.


19 nov. Collecte:  Plaatselijk Jeugdwerk
26 nov. Collecte: Diaconie