Collecte

 


 Zondag 7 januari Collecte: Zending
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. Ze werken vanuit het geloof in Jezus Christus en laten zich daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel. Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden christenen vanwege dit geloof achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. De achtergrond en intensiteit van vervolging is overal anders. Soms is er sprake van actieve geloofsvervolging door de overheid of omgeving. In andere situaties kan de weerstand tegen christenen zich uiten in discriminatie en uitsluiting. SDOK zet zich in voor christenen in beide situaties.


Zondag 14 januari Collecte: Catechese en educatie – Wijzer worden in de kerk.
Voor veel mensen is er geen plaats meer voor de kerk in hun drukke dagelijkse bestaan. Toch zijn er grote zingevingsvraagstukken. Bij veel gemeenten binnen de Protestantse Kerk groeit het verlangen om ook kerk te zijn voor deze zoekers en twijfelaars. Maar hoe leg je verbinding met mensen en groepen die vervreemd zijn van de kerk? Dit jaar start er bij het PCTE, Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie, opnieuw een tweejarige opleiding waar predikanten en kerkelijk werkers leren hoe ze, samen met hun gemeente, de verbinding met de samenleving kunnen maken. Ze worden ondersteund bij het ontwikkelen van missionair leiderschap. Naast deze opleiding Missionaire Specialisatie biedt het PCTE aan predikanten, ambtsdragers en andere vrijwilligers tal van mogelijkheden voor opleiding, bijscholing en praktische trainingen op diverse terreinen.


21 januari Collecte: PKN Oecumene – Verschillende kerken, één Lichaam.
Centraal staan de ruim 1200 internationale en migrantenkerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen, die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met o.a. toerustingscursussen voor kerkleiders. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten, waardoor de eenheid van het Lichaam van Christus zowel lokaal als landelijk meer gestalte krijgt. Zoals in Zeist, waar de Assyrische Kerk van het Oosten onderdak vond in de Noorderlichtkerk.


Zondag 28 januari Collecte: Diaconie Heilig Avondmaal – Syrische kerken als bakens van hoop.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn 12 miljoen mensen op drift, een groot deel in Syrië zelf. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. De zelf zwaar getroffen Syrische kerken bieden tussen de puinhopen hulp aan iedereen die bij hen aanklopt. Samen met Kerk in Actie steunen we de kerken in Syrië, zodat zij moed houden om hun belangrijke werk te blijven doen. Zolang zij zich inzetten laten we hen niet met lege handen staan.


Informatieve avond over BOL en de Voedselbank
Op woensdagavond 17 januari is er een informatieve voorlichtingsavond van Stichting BOL (Stichting Budget Ondersteuning Lopikerwaard) en Voedselbank Lopik. Er zal het een en ander worden verteld over het doel en de werkwijze van deze stichtingen.
Om kwart voor 8 staat de koffie en thee klaar, om 20.00 uur willen we beginnen.
We hopen dat er veel belangstelling is voor het mooie en belangrijke werk dat de vrijwilligers doen! U bent van harte welkom.


Zegels sparen voor de Voedselbank
Bij de Plus Supermarkt in Lopik kun je sparen voor een gratis boodschappenpakket. Wij willen graag uw (overtollige) zegels verzamelen voor boodschappenpakketten voor de voedselbank Lopik. Doet u ook mee? De actie loopt tot en met 27 januari 2018. U kunt uw zegels deponeren in de daarvoor bestemde collectebus op de lectuurtafel in de ontmoetingsruimte. Alvast hartelijk dank!

 


De Diaconie en Zending gaven in 2017 extra geld aan de volgende doelen: De Schuilplaats Lopik, Voedselbank Lopik, Merciships, Leprazending, Heifer, Zeister Zendings-genootschap, Children’s relief, Zending over grenzen, Africair foundation, ORA Zending en Hulpverlening, TEAR, Kinderbijbelweek Kelementelke.

De diakenen