Gemeente Groei Groepen (GGG)

Binnen onze gemeente zijn meerdere Gemeente Groei Groepen actief. Om de week komen de groepen – ongeveer acht personen per groep –  in een huiselijke sfeer bij elkaar om samen te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Bijeenkomsten met lezen uit de bijbel, bidden en danken, lofprijzen, zingen, studeren maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan. Er wordt gebruik gemaakt van studies die zijn uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Klik hier en bekijk de GGG folder van het Evangelisch Werkverband

Gemeente Groeigroepen seizoen 2017-2018

Woensdagavond GGG

Om de 2 weken komen we als woensdagavondgroep bij elkaar. We behandelen dit seizoen de 1ste brief van Petrus. Leidraad is het boekje “Hoop die in ons leeft”. Deze brief schreef Petrus in de 1ste eeuw. Dat klinkt heel lang geleden, maar steeds ontdekken we dat hij ook vandaag nog heel actueel is.
Vragen van toen zijn ook vragen van nu. Bijvoorbeeld: hoe ziet een ander aan jou en mij dat we leven vanuit een ander perspectief (= hoop).
Petrus is zeer gedreven en direct. Het woord direct past zeker ook in onze tijd. Wij willen meteen resultaat van iets zien en verwachten gelijk een antwoord op een mail of app. Je proeft in deze brief de opdracht om direct in praktijk te brengen wat je gelezen hebt. Werk aan de winkel dus!
Binnen onze groep heeft ieder z’n eigen kijk op deze opdracht. Dat is mooi, want zo kunnen we van elkaar leren, elkaar bemoedigen en hoopvol verdergaan.
We zingen heel graag en veel (maar niet altijd als nachtegalen).
Iedere avond delen we ook “wel en wee” onder het genot van een bakkie koffie en thee met wat lekkers.
Dit schept een onderlinge band en vertrouwen.
En dan is er nog de klok, die lijkt op de woensdagavond sneller te tikken.

Namens de woensdagavond GGG, Janneke van der Horst


Voor mij het tweede GGG-seizoen met een groep die goed scoort op een laag leeftijdsgemiddelde en waar veel gezelligheid aanwezig is; dat kan ook haast niet anders met een gezelschap van 13 leuke mensen. Daarbij moet ik even aanhalen dat de koekjes bij de koffie ook zorgen voor een vrij hoge opkomst, enfin iedere GGG-avond dus weer een warm welkom.

We komen ongeveer eens in de drie weken bij elkaar op de woensdagavond.
Door de vrij grote groep splitsen we, na de introductie van het thema, vaak op in twee groepen om het Bijbelgedeelte verder te behandelen en de vragen samen te bespreken.
Wij hebben geen vaste avondleiding, waardoor iedere keer iemand anders het thema voorbereid en wat dieper in de materie duikt. Dit is ook leuk voor de afwisseling.
Al met al wederom weer een ontzettend leerzaam, mooi en gezellig GGG-seizoen waarbij we elkaar beter hebben leren kennen en samen Gods woord een stukje beter hebben mogen ontdekken.

Met hartelijke groet, Chris van den Broek


Hoe kan ik mij inschrijven:
Vanaf 13 augustus liggen er intekenlijsten op de lectuurtafel. Er is een gemeente groeigroep op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Verder op maandag- en donderdagmorgen. Hier kan u op het formulier van de desbetreffende avond of morgen uw gegevens invullen. Ook is het mogelijk om in te schrijven via de website van de Gereformeerde Kerk Lopik onder gemeente groeigroepen. Inschrijving voor deelname aan de gemeente groeigroepen sluit op zondag 3 september. Daarna worden de boekjes voor de deelnemers besteld en kan de leiding van de desbetreffende groepen de uitnodigingen voor de eerste bijeenkomst verzorgen.

Is er behoefte aan specifieke groeigroepen?
Als leiding van de gemeente groeigroepen willen wij graag de mogelijkheid bieden om een groep te vormen specifiek voor ouders van jonge gezinnen en een groep voor jong volwassenen. Ook is er de vraag naar deelname aan een gemeente groeigroep, die minder frequent bij elkaar komt. Bijvoorbeeld één keer per maand in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u dat doen op de hiervoor specifieke lijst met vermelding welke avonden het u schikt.

Wij hopen dat veel gemeenteleden dit jaar weer mee zullen doen.

Namens de leiding van de gemeente groeigroepen,
Cor en Berta Rijneveld
Mailadres: corberta@hetnet.nl
Tel. : 0348-451308

Aanmeld formulier GGG seizoen 2017-2018
* zijn verplichte velden.
Naam *

Adres *

Emailadres *

Geboortejaar *

Telefoonnummer *


Selecteer uw voorkeur GGG bijeenkomst. *

Selecteer uw alternatieve GGG bijeenkomst.

Aanmeld formulier GGG seizoen 2017-2018 Specifieke Groepen
* zijn verplichte velden.
Naam *

Adres *

Emailadres *

Geboortejaar *

Telefoonnummer *


Selecteer de specifieke GGG groep. *

Selecteer uw voorkeur GGG bijeenkomst. *

Selecteer uw alternatieve GGG bijeenkomst.