Gemeente Groei Groepen (GGG)

Binnen onze gemeente zijn meerdere Gemeente Groei Groepen actief. Om de week komen de groepen – ongeveer acht personen per groep –  in een huiselijke sfeer bij elkaar om samen te groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Bijeenkomsten met lezen uit de bijbel, bidden en danken, lofprijzen, zingen, studeren maar vooral ook met elkaar in gesprek gaan. Er wordt gebruik gemaakt van studies die zijn uitgegeven door het Evangelisch Werkverband.

Klik hier en bekijk de GGG folder van het Evangelisch Werkverband

Gemeente Groeigroepen seizoen 2017-2018

Thema.

Het thema voor dit seizoen is “De hoop die in ons leeft.”

Dit naar aanleiding van de eerste brief van Petrus

Petrus schreef zijn brief aan christenen uit de eerste eeuw, een tijd die veel lijkt op de onze. De rode lijn door het nieuwe boekje, wordt de vraag hoe je christen kunt zijn als je in de minderheid bent en hoe je in een verwarrende tijd als de onze kunt leven vanuit de hoop van het evangelie. In het boekje worden ook ‘Hoopvolle verhalen’ opgenomen van christenen in kerk en samenleving.

Petrus, de bekende discipel van Jezus, heeft rond het jaar 50 een rondzendbrief geschreven aan kleine groepjes christenen in Klein Azië om ze te bemoedigen en te infecteren met het virus van de hoop.  In verwarrende tijden waarin alles beweegt en angst oproept hebben we dat nodig: Het anker van de hoop!

Petrus bemoedigt. Het boekje volgt stap voor stap de eerste brief van Petrus, in 16 programma’s. Er is gekozen voor deze brief omdat de situatie van toen lijkt op de situatie waarin we ons vandaag bevinden. Petrus noemt de christenen uit de eerste eeuw vreemdelingen en zo voelden ze zich ook. Zij waren een minderheid in het Romeinse rijk. Ze  werden bewonderd vanwege hun liefde en saamhorigheid, maar ook gewantrouwd, getreiterd en buitengesloten. Daardoor dreigden ze de moed te verliezen. Maar Petrus bemoedigt ze. Niet wanhopen. Weet wie je bent in Christus. Weet dat je geroepen bent om de zuivere liefde van Christus aan de wereld te tonen. Aanvaard het lijden en koester de hoop die Jezus in je hart heeft geplant. Je zult verwonderd staan wat Hij gaat doen.

Dat hebben we nodig in onze tijd van verwarring waarin het geloof onder druk staat en kerken geestelijke vernieuwing zoeken. Maar juist in tijden dat de druk toeneemt, kun je opnieuw de kracht van het evangelie ontdekken. Het is zaak om weerstand te bieden aan interne vijanden (moedeloosheid, verwarring) en aan externe vijanden (spot; de duivel die als een brullende leeuw rondgaat). De Heer is immers als eerste opgestaan en woont als levende in ons midden door zijn Geest. Dat is de hoop die in ons leeft. En die hoop is een machtig en bemoedigend wapen voor wie Jezus van harte  willen volgen in een verwarrende tijd.

Hoe kan ik mij inschrijven:
Vanaf 13 augustus liggen er intekenlijsten op de lectuurtafel. Er is een gemeente groeigroep op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond. Verder op maandag- en donderdagmorgen. Hier kan u op het formulier van de desbetreffende avond of morgen uw gegevens invullen. Ook is het mogelijk om in te schrijven via de website van de Gereformeerde Kerk Lopik onder gemeente groeigroepen. Inschrijving voor deelname aan de gemeente groeigroepen sluit op zondag 3 september. Daarna worden de boekjes voor de deelnemers besteld en kan de leiding van de desbetreffende groepen de uitnodigingen voor de eerste bijeenkomst verzorgen.

Is er behoefte aan specifieke groeigroepen?
Als leiding van de gemeente groeigroepen willen wij graag de mogelijkheid bieden om een groep te vormen specifiek voor ouders van jonge gezinnen en een groep voor jong volwassenen. Ook is er de vraag naar deelname aan een gemeente groeigroep, die minder frequent bij elkaar komt. Bijvoorbeeld één keer per maand in de maanden oktober, november, december, januari, februari en maart. Als u zich hiervoor wilt aanmelden kunt u dat doen op de hiervoor specifieke lijst met vermelding welke avonden het u schikt.

Wij hopen dat veel gemeenteleden dit jaar weer mee zullen doen.

Namens de leiding van de gemeente groeigroepen,
Cor en Berta Rijneveld
Mailadres: corberta@hetnet.nl
Tel. : 0348-451308

Aanmeld formulier GGG seizoen 2017-2018
* zijn verplichte velden.
Naam *

Adres *

Emailadres *

Geboortejaar *

Telefoonnummer *


Selecteer uw voorkeur GGG bijeenkomst. *

Selecteer uw alternatieve GGG bijeenkomst.

Aanmeld formulier GGG seizoen 2017-2018 Specifieke Groepen
* zijn verplichte velden.
Naam *

Adres *

Emailadres *

Geboortejaar *

Telefoonnummer *


Selecteer de specifieke GGG groep. *

Selecteer uw voorkeur GGG bijeenkomst. *

Selecteer uw alternatieve GGG bijeenkomst.