Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

40-dagentijd

De 40-dagentijd starten we op 5 maart met het project:
“HET MOMENT DAT ALLES VERANDERT”.
Met Pasen mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen, dat er een nieuwe tijd is aangebroken.
In het project volgen we de verhalen uit Marcus. In elk verhaal komt deze nieuwe tijd steeds dichterbij. Het is voor Jezus een heel zware tijd.  Elke stap die Jezus zet, brengt ons dichterbij het moment dat alles verandert.

Zondag 5 maart: PRECIES OP TIJD Marcus 14:1-11
Als Jezus bij Simon op bezoek is komt er een vrouw binnen. Ze heeft een doel en ze heeft daarvoor een flesje dure olie. Ze wil Jezus zalven nu het nog kan. Ze wil daarmee zeggen hoeveel ze van Hem houdt. De omstanders vinden het maar niks, maar Jezus prijst haar. Ze kiest er voor Jezus te eren en zo doet ze dat precies op tijd.

Zondag 12 maart: WAARDEVOLLE MOMENTEN  Marcus 14:12-25
Jezus wil graag het Joodse Paasfeest vieren met zijn leerlingen. Ze denken eraan dat God Israël uit Egypte heeft bevrijd. Jezus geeft een nieuwe betekenis aan brood en wijn. Ze verwijzen nu naar wat komen gaat. Wie in Jezus gelooft als zijn/haar Redder zal blij en dankbaar het Avondmaal, de maaltijd van Jezus vieren. In de kerk is het Avondmaal daarom een kostbaar moment.

Zondag 19 maart: HET IS BIJNA TIJD Marcus 14:32-42
Jezus gaat na de afscheidsmaaltijd naar Getsemane om te bidden, samen met zijn overgebleven elf vrienden. De vrienden vallen in slaap; wat een teleurstelling! Jezus bidt alleen. Zo zal Hij straks ook alleen strijden. Hij overlegt met Zijn Vader, die hem nooit zal verlaten. Jezus toont zijn angst en verdriet maar ook zijn gehoorzaamheid en vastberadenheid. Als Jezus gebeden heeft is de eerste slag al geleverd. En de grote strijd gaat beginnen. Het is bijna tijd.

Zondag 26 maart: HET BESLISSENDE MOMENT Marcus 14:32-42
Jezus komt alleen te staan. Er zijn valse verklaringen. Jezus aarzelt niet, probeert zichzelf niet te redden, maar zegt dat Hij de Mensenzoon, de Redder, Gods Zoon is.
Hij staat voor de waarheid. Wat daarvan ook de gevolgen zijn. Dit is het beslissende moment voor de toekomst van Jezus

Als verbeelding van het project hebben we een groot zakhorloge.
Zes zondagen kijken we met de kinderen naar de tijd, waar staan de wijzers. En hoe laat is het dan? Wat betekent dat? Iedere week is de tijd doorgegaan.
Net als met oud en nieuw kijken we uit naar het nieuwe dat komt.
Deze periode doen we dit op de groep en niet in de kerkzaal. Ieder groep is er op een andere manier mee bezig.
Bij de oudste groep met een Powerpoint, bij de midden en jongste groep hangt het zakhorloge in de ruimte en gaat het iedere week open.
Via de nieuwsbrief kunt u/jij het volgen.

Zondag 19 februari hebben we met de kinderen van de midden en jongste groep afscheid genomen van Lisanne Helder. Lisanne was 4 jaar betrokken bij de jongste groep. Hiervan heeft zij 2 jaar elke 4 weken de kinderen verteld van Gods liefde en met de kinderen geknutseld. Dank voor je lieve en enthousiaste inzet.

Met de kinderen hebben we gezongen:
De Here zegent jou, en Hij beschermt jou. Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn. Hij zal Zijn vrede aan je geven.

We zijn blij met weer een nieuw gezicht bij de KND. Ruben Renes is al een aantal keer mee geweest bij de jongste groep. Welkom en een fijne tijd toegewenst.

Namens het Kndteam, Jeannette de Bruijn

Oproep!

Het Kindernevendienstteam is dringend op zoek naar nieuwe teamleden; door het stoppen van enkele teamleden komt het team mensen te kort. Ben jij degene die ons team komt versterken?

We draaien samen kindernevendienst met een vaste partner. De ene keer vertel je het verhaal en doe je de verwerking (knutselen of een spel) de andere keer ga je mee. We werken met de methode “Vertel het maar”. Daarin staan per zondag de verhalen en de verwerkingen. De groepen zijn verdeeld in jongste groep (groepen 1 t/m 3 van de basisschool), de middengroep (groepen 4 + 5 van de basisschool) en de oudste groep (groepen 6 t/m 8 van de basisschool). De jongste groep heeft elke zondag kindernevendienst en de midden en oudste groep om de week. Tijdens een projectperiode is er voor alle groepen wekelijks kindernevendienst. Er is ruimte voor 2 nieuwe teamleden in de middengroep. Maar lijkt een andere groep je leuk dan is dat natuurlijk bespreekbaar. Lijkt het je leuk om kinderen over de liefde van God te vertellen? Kun je goed in een team samenwerken? Dan ben jij degene die we zoeken!

Twijfel je? Dan kun je ook een keertje meegaan om het te ervaren. Interesse? Geef het door aan Jeannette de Bruijn: jeannettedebruijn@hotmail.com en tel. 551886 of Jacqueline den Hoed: a-denhoed@planet.nl en tel. 554251. Heb je nog vragen? Vraag het een van de teamleden, we maken je graag enthousiast voor de kindernevendienst!! Wij rekenen op jullie!

Het Kindernevendienstteam