Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Het Adventsproject staat in het teken van Gods liefde. In het Bijbelboek Jona lezen we over het leven van Jona. Hoe God Jona uit liefde stuurt naar de stad Nineve. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen stuurt God zijn Zoon naar de aarde. Om ons allen, net als de mensen van Nineve te verlossen van de zonde.

De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst. Het thema is deze weken: GEGREPEN DOOR GODS LIEFDE.

Zondag 3 december– Jona 1: Begrijp je Gods liefde?
Jona is Gods profeet. Hij moet de boodschap van God aan de mensen in Nineve brengen. Jona gehoorzaamt niet. Hij vlucht weg voor de opdracht. God laat Jona ne Nineve niet los; uit liefde heeft God geduld, ook met ons. God heeft zijn Zoon gezonden, om de wereld een nieuwe kans te geven.

Zondag 10 december– Jona 2: Gods liefde brengt redding.
Jona vlucht weg per schip. Dan grijpt God Jona als het ware in de kraag uit liefde voor hem en de stad Nineve. Jona wordt op een wonderlijke manier gered. In de vis belijdt Jona Gods naam. Jona leert dat hij de Heer werkelijk moet belijden als zijn God, zijn Redder.

Zondag 17 december– Jona 3: Gehoorzamen aan Gods liefde.
God wil liever vergeven dan straffen, daarom stuurt Hij opnieuw Jona naar Nineve. De mensen van Nineve horen de boodschap en bekeren zich. Bekeren is teruggaan naar God: het verkeerde achter je laten en weer het goede doen. Op weg naar Kerst hopen wij op de Verlosser, op Jezus’ komst.

Zondag 24 december– Jona 4: Gods liefde voor iedereen.
Gods liefde geldt voor alle mensen en is onvoorstelbaar groot. God houdt van ons allen. Ieder uniek maar zo bijzonder, zo waardevol! Ook Jona mag ervaren dat God van hem houdt, maar ook van alle andere mensen. Iedereen is door God geliefd. Juist door Gods liefde te delen en ook aan anderen te gunnen worden we stralend en mooier.

Zondag 31 december– Matteüs 12:38-45: Zie jij Gods liefde?Jezus is in gesprek met de Farizeeën. Ze willen een teken, een bewijs zien. Dan verwijst Jezus naar Jona. Jona zat drie dagen in de vis. Daar ontdekte hij dat Hij Gods redding nodig had. Jezus verwijst naar zijn dood en opstanding Jezus is meer dan Jona. Jezus is de Messias, de Redder. Hij kwam uit liefde voor zijn Vader en voor de mensen in de wereld.

Namens de knd, Jeannette de Bruijn