Kindernevendienst

De kindernevendienst wordt tijdens de morgendienst gehouden voor kinderen in de leeftijd van de basisschool. Als een kind vier jaar wordt, krijgt het een uitnodiging om naar de kindernevendienst te komen. Tijdens de kindernevendienst luisteren we naar een verhaal uit de bijbel en praten we erover met elkaar. We zingen liedjes, maken een werkje over het verhaal of doen een spel. Samen proberen we de verhalen uit de bijbel te begrijpen.

Er zijn drie groepen:

  • Jongste groep: groep 1, 2 en 3 van de basisschool (elke week)
  • Midden groep: groep 4 en 5
  • Oudste groep: groep 6, 7 en 8

Actuele informatie vindt u in de Pastopraat en op de Nieuwsbrief.

Diensten

Na de Pasen gaan we een aantal weken de verhalen uit Genesis vertellen.
Zondag  8 april:    Genesis 2:4b-25   De mens in Gods schepping.
Zondag 15 april:   Genesis 3:1-14               Eva luistert naar de slang.
Zondag 22 april:   Genesis 4:1-16               Kain en Abel.
Zondag 29 april:   Genesis 6:5-22               Gods opdracht aan Noach.

Met vriendelijke groet, Jeannette de Bruijn